• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie

Regionálna Veterinárna a potravinová správa Košice - okolie

V súvislosti  s výskytom Afrického moru u diviakov v okrese Trebišov na hranici s okresom Košice - okolie boli obce Ďurkov, Kalša, Koš. Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde vyhlásené za vysokorizikovú oblasť pre prípad výskytu Afrického moru ošípaných.

RVPS odporúča, aby chovatelia ošípaných v týchto oblastiach vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použili len pre vlastnú spotrebu, nedistribuovali ich mimo obce

Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222267 kl. 109, 107

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinný mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice.

Zoznam aktualít

OZNAM - VSD
OZNAM - ZŠ Slanec
Oznam - podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Oznam o školení a čerpaní dovolenky
Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
1 2 3 4 [>]