• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie

Regionálna Veterinárna a potravinová správa Košice - okolie

V súvislosti  s výskytom Afrického moru u diviakov v okrese Trebišov na hranici s okresom Košice - okolie boli obce Ďurkov, Kalša, Koš. Klečenov, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde vyhlásené za vysokorizikovú oblasť pre prípad výskytu Afrického moru ošípaných.

RVPS odporúča, aby chovatelia ošípaných v týchto oblastiach vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použili len pre vlastnú spotrebu, nedistribuovali ich mimo obce

Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222267 kl. 109, 107

Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinný mať ich zaregistrované, aj jeden kus chovaný pre vlastnú spotrebu. Registrácia sa vykonáva na RVPS Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice.

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Projekt - Kalamitné drevo pomáha
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Oznámenie o zastvení predaja mlieka
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Oznam - MUDr. Marciová
1 2 ... 21 [>]