• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

     Podľa čl. 89 ods. 2 pís. d) Ústavy Slovenskej republiky a §20, § 106 ods. 1 a §115 ods. 1 zákona

č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu

platných hlasov oprávnených voličov,

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Andrej Danko v. r.

Zoznam aktualít

Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
1 2 ... 18 [>]