• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018

Dňa 23. septembra 1938 nastúpilo 1 250 000 mužov k obrane svojej vlasti. Na ich počesť sa aj my zapojíme do pomyselnej svetelnej reťaze nad bunkrami.

Dňa 22. septembra 2018 sa pripojíme do svetelnej reťaze pri objektoch československého ľahkého opevnenia v okolí obce Slanská Huta.

P r o g r a m :

 • do 18:00 h. príchod a zhromaždenie účastníkov v obci Slanská Huta na parkovisku pri cintoríne
 • od 18:15 h. privítanie, rozdávanie letákov akcie, informácie o čs. opevnení (+ výstavka na paneloch), o mobilizácii čs. brannej moci v septembri 1938 a o tom, čo si akciou pripomíname, diskusia
 • 18:45 h. – 19:15 h. poučenie o bezpečnosti, zadelenie do skupín k objektom, presun skupín k bunkrom
 • 19:15 h. – 20:00 h. príprava a aranžovanie svetiel pri objektoch
 • 20:00 h. – 20:40 h. svietia všetky objekty
 • 20:40 h. ukončenie osvetľovania, presun k ohnisku pri objekte č. 224 nad cintorínom, ukončenie podujatia, odchod individuálne

Viac aj na:

https://www.youtube.com/watch?v=o7w7TuPSGVU&feature=share

Zoznam aktualít

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
1 2 ... 19 [>]