• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018

Dňa 23. septembra 1938 nastúpilo 1 250 000 mužov k obrane svojej vlasti. Na ich počesť sa aj my zapojíme do pomyselnej svetelnej reťaze nad bunkrami.

Dňa 22. septembra 2018 sa pripojíme do svetelnej reťaze pri objektoch československého ľahkého opevnenia v okolí obce Slanská Huta.

P r o g r a m :

 • do 18:00 h. príchod a zhromaždenie účastníkov v obci Slanská Huta na parkovisku pri cintoríne
 • od 18:15 h. privítanie, rozdávanie letákov akcie, informácie o čs. opevnení (+ výstavka na paneloch), o mobilizácii čs. brannej moci v septembri 1938 a o tom, čo si akciou pripomíname, diskusia
 • 18:45 h. – 19:15 h. poučenie o bezpečnosti, zadelenie do skupín k objektom, presun skupín k bunkrom
 • 19:15 h. – 20:00 h. príprava a aranžovanie svetiel pri objektoch
 • 20:00 h. – 20:40 h. svietia všetky objekty
 • 20:40 h. ukončenie osvetľovania, presun k ohnisku pri objekte č. 224 nad cintorínom, ukončenie podujatia, odchod individuálne

Viac aj na:

https://www.youtube.com/watch?v=o7w7TuPSGVU&feature=share

Zoznam aktualít

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 19 [>]