• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obec Slanská Huta upozorňuje vlastníkov pôdy a pozemkov, že v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, je každý vlastník pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburenie pozemku, dopúšťa sa priestupku v zmysle spomenutých zákonov a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Na základe tejto výzvy upozorňujeme vlastníkov, aby si vlastné pozemky vykosili, aby nedochádzalo k šíreniu burín.

Taktiež upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby na vlastnom pozemku vykonali úpavu drevín a krovín, ktoré zasahujú na verejné priestranstvá.

Zoznam aktualít

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Deň detí - 17.06.2018
Výzva pre majiteľov pozemkov
Aktívny monitoring Afrického moru ošípaných
Čerpanie dovolenky - 30.04.2018
Zákaz vypaľovania trávy
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 24.04.2018
Veľkokapacitný kontajner na veľký domový odpad
III. ročník komentovaného pochodu po línii ľahkých opevnení - 22.4.2018
Kontrola a čistenie komínov - 23.4.2018
1 2 ... 16 [>]