• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva pre majiteľov pozemkov

Obec Slanská Huta upozorňuje vlastníkov pôdy a pozemkov, že v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, je každý vlastník pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Ten, kto spôsobí svojou nečinnosťou zaburenie pozemku, dopúšťa sa priestupku v zmysle spomenutých zákonov a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

Na základe tejto výzvy upozorňujeme vlastníkov, aby si vlastné pozemky vykosili, aby nedochádzalo k šíreniu burín.

Taktiež upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby na vlastnom pozemku vykonali úpavu drevín a krovín, ktoré zasahujú na verejné priestranstvá.

Zoznam aktualít

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 11.08.2018
Čerpanie dovolenky
Čerpanie dovolenky - starosta obce - 03.07.2018 - 09.07.2017
Zmena v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 17 [>]