• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zmena systému zberu triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT v obci Slanská Huta od 1. apríla 2018 zaviedla domový vrecový zber triedených komodít.

Z toho dôvodu každá domácnosť obdrží nový zvozový kalendár, informačný leták a plastové vrecia na jednotlivé druhy odpadov, a to konkrétne 1 kus modrej farby na papier a lepenku, 1 kus zelenej farby na sklo a 2 kusy žltej farby na plasty, plechovky a tetrapacky.

Obec Slanská Huta oznamuje chatárom a záhradkárom, že vyššie uvedené náležitostí si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

V deň vývozu jednotlivých druhov odpadov bude potrebné vrecia s odpadom vyložiť pred bránu (podľa pokynov na zvozovom kalendári).

Pracovníci spoločnosti budú vrecia po vyprázdení nechávať na bránach, v prípade poškodenia ich budú vymieňať.

Zoznam aktualít

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
1 2 ... 19 [>]