• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zmena systému zberu triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT v obci Slanská Huta od 1. apríla 2018 zaviedla domový vrecový zber triedených komodít.

Z toho dôvodu každá domácnosť obdrží nový zvozový kalendár, informačný leták a plastové vrecia na jednotlivé druhy odpadov, a to konkrétne 1 kus modrej farby na papier a lepenku, 1 kus zelenej farby na sklo a 2 kusy žltej farby na plasty, plechovky a tetrapacky.

Obec Slanská Huta oznamuje chatárom a záhradkárom, že vyššie uvedené náležitostí si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

V deň vývozu jednotlivých druhov odpadov bude potrebné vrecia s odpadom vyložiť pred bránu (podľa pokynov na zvozovom kalendári).

Pracovníci spoločnosti budú vrecia po vyprázdení nechávať na bránach, v prípade poškodenia ich budú vymieňať.

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
Večerné premietanie rozprávok - 28.8.2018
Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
1 2 ... 18 [>]