• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zmena systému zberu triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT v obci Slanská Huta od 1. apríla 2018 zaviedla domový vrecový zber triedených komodít.

Z toho dôvodu každá domácnosť obdrží nový zvozový kalendár, informačný leták a plastové vrecia na jednotlivé druhy odpadov, a to konkrétne 1 kus modrej farby na papier a lepenku, 1 kus zelenej farby na sklo a 2 kusy žltej farby na plasty, plechovky a tetrapacky.

Obec Slanská Huta oznamuje chatárom a záhradkárom, že vyššie uvedené náležitostí si môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

V deň vývozu jednotlivých druhov odpadov bude potrebné vrecia s odpadom vyložiť pred bránu (podľa pokynov na zvozovom kalendári).

Pracovníci spoločnosti budú vrecia po vyprázdení nechávať na bránach, v prípade poškodenia ich budú vymieňať.

Zoznam aktualít

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 24.04.2018
Veľkokapacitný kontajner na veľký domový odpad
III. ročník komentovaného pochodu po línii ľahkých opevnení - 22.4.2018
Kontrola a čistenie komínov - 23.4.2018
Zmena systému zberu triedeného odpadu
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - chatová lokalita IZRA - 14.03.2018
Stolnotenisový turnaj - 03.02.2018
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Novoročný príhovor starostu obce
1 2 ... 16 [>]