• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje odberateľom elektrickej energie, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby distribučnej sústavy bude v obci Slanská Huta prerušená distribúcia elektriny:

  • dňa 26.03.2018 (pondelok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (horná časť obce) v úseku čísiel domov 1 - 19, 54 - 85, 94 - 98, 101 - 104, 106 a nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku,
  • dňa 27.03.2018 (utorok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (dolná časť obce) v úseku čísiel domov 21 - 53, 86 - 89, nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku a areál bývalého poľnohospodárskeho družstva.

V Slanskej Hute dňa 07.03.2018

Zoznam aktualít

Čerpanie dovolenky
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
Čerpanie dovolenky - starosta obce - 03.07.2018 - 09.07.2017
Zmena v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 26.06.2018
95. výročie založenia DHZO - 23.06.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Deň detí - 17.06.2018
Výzva pre majiteľov pozemkov
1 2 ... 17 [>]