• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje odberateľom elektrickej energie, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby distribučnej sústavy bude v obci Slanská Huta prerušená distribúcia elektriny:

  • dňa 26.03.2018 (pondelok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (horná časť obce) v úseku čísiel domov 1 - 19, 54 - 85, 94 - 98, 101 - 104, 106 a nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku,
  • dňa 27.03.2018 (utorok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (dolná časť obce) v úseku čísiel domov 21 - 53, 86 - 89, nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku a areál bývalého poľnohospodárskeho družstva.

V Slanskej Hute dňa 07.03.2018

Zoznam aktualít

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 24.04.2018
Veľkokapacitný kontajner na veľký domový odpad
III. ročník komentovaného pochodu po línii ľahkých opevnení - 22.4.2018
Kontrola a čistenie komínov - 23.4.2018
Zmena systému zberu triedeného odpadu
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - chatová lokalita IZRA - 14.03.2018
Stolnotenisový turnaj - 03.02.2018
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Novoročný príhovor starostu obce
1 2 ... 16 [>]