• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje odberateľom elektrickej energie, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby distribučnej sústavy bude v obci Slanská Huta prerušená distribúcia elektriny:

  • dňa 26.03.2018 (pondelok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (horná časť obce) v úseku čísiel domov 1 - 19, 54 - 85, 94 - 98, 101 - 104, 106 a nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku,
  • dňa 27.03.2018 (utorok) v čase asi od 07:50 h. do 12:30 h. v časti obce (dolná časť obce) v úseku čísiel domov 21 - 53, 86 - 89, nové domy bez súpisných čísiel v danom úseku a areál bývalého poľnohospodárskeho družstva.

V Slanskej Hute dňa 07.03.2018

Zoznam aktualít

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
1 2 ... 19 [>]