• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Novoročný príhovor starostu obce

Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2018 chceli uskutočniť v súkromnom i v pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale aj naopak, tešila sa z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že Vy občania, ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru a stálym nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať našu obec a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

V tento slávnostný deň je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a naplánovať všetko, čo je ešte potrebné urobiť. Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou priespeli k zveľadeniu našej obce, k obohateniu jej kultúrneho, duchovného i športového života.

Do Nového roka 2018 Vám prajem viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

                                                                                                                       Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
1 2 ... 19 [>]