• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Novoročný príhovor starostu obce

Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2018 chceli uskutočniť v súkromnom i v pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale aj naopak, tešila sa z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že Vy občania, ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru a stálym nedostatočným finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať našu obec a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí.

V tento slávnostný deň je však potrebné hľadieť dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a naplánovať všetko, čo je ešte potrebné urobiť. Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou priespeli k zveľadeniu našej obce, k obohateniu jej kultúrneho, duchovného i športového života.

Do Nového roka 2018 Vám prajem viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote.

                                                                                                                       Daniel Stančik, starosta obce

Zoznam aktualít

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
Večerné premietanie rozprávok - 28.8.2018
Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
1 2 ... 18 [>]