• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Obec Slanská Huta, ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2017, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín.

Jedná sa o daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za hrobové miesta.

Zvlášť upozorňujeme neplatičov poplatku za vývoz komunálneho odpadu, že v prípade nezaplatenia poplatku im nebude komunálny odpad vyvezený.

V prípade nevysporiadania záväzkov v lehote do 15.12.2017 bude na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zoznam dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Následne bude Obec Slanská Huta nedoplatky vymáhať prostredníctvom exekučného úradu.

Zoznam aktualít

Aktívny monitoring Afrického moru ošípaných
Čerpanie dovolenky - 30.04.2018
Zákaz vypaľovania trávy
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 24.04.2018
Veľkokapacitný kontajner na veľký domový odpad
III. ročník komentovaného pochodu po línii ľahkých opevnení - 22.4.2018
Kontrola a čistenie komínov - 23.4.2018
Zmena systému zberu triedeného odpadu
Prerušenie distribúcie elektriny - 26. a 27.03.2018
Prerušenie distribúcie elektriny - chatová lokalita IZRA - 14.03.2018
1 2 ... 16 [>]