• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Obec Slanská Huta, ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2017, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín.

Jedná sa o daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za hrobové miesta.

Zvlášť upozorňujeme neplatičov poplatku za vývoz komunálneho odpadu, že v prípade nezaplatenia poplatku im nebude komunálny odpad vyvezený.

V prípade nevysporiadania záväzkov v lehote do 15.12.2017 bude na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zoznam dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Následne bude Obec Slanská Huta nedoplatky vymáhať prostredníctvom exekučného úradu.

Zoznam aktualít

Stolnotenisový turnaj - 03.02.2018
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Novoročný príhovor starostu obce
Vianočné prianie
Čerpanie dovolenky - 22.12.2017 a 27.12.2017 - 29.12.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 18.12.2017
Mikuláš 2017 - 02.12.2017
Zber elektroodpadu - 28.11.2017
Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017
1 2 ... 15 [>]