• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Obec Slanská Huta, ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2017, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín.

Jedná sa o daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za hrobové miesta.

Zvlášť upozorňujeme neplatičov poplatku za vývoz komunálneho odpadu, že v prípade nezaplatenia poplatku im nebude komunálny odpad vyvezený.

V prípade nevysporiadania záväzkov v lehote do 15.12.2017 bude na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zoznam dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Následne bude Obec Slanská Huta nedoplatky vymáhať prostredníctvom exekučného úradu.

Zoznam aktualít

Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Zákaz využívania lesov verejnosťou
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 11.08.2018
Čerpanie dovolenky
Čerpanie dovolenky - starosta obce - 03.07.2018 - 09.07.2017
Zmena v poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 17 [>]