• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Obec Slanská Huta, ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2017, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín.

Jedná sa o daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za hrobové miesta.

Zvlášť upozorňujeme neplatičov poplatku za vývoz komunálneho odpadu, že v prípade nezaplatenia poplatku im nebude komunálny odpad vyvezený.

V prípade nevysporiadania záväzkov v lehote do 15.12.2017 bude na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zoznam dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Následne bude Obec Slanská Huta nedoplatky vymáhať prostredníctvom exekučného úradu.

Zoznam aktualít

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Zapálenie vatry - 1.9.2018
Večerné premietanie rozprávok - 28.8.2018
Odvolanie zákazu využívania lesov verejnosťou
Zvozový kalendár odpadov na rok 2018
Zákaz využívania lesov verejnosťou
1 2 ... 18 [>]