• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Obec Slanská Huta, ako správca daní a poplatkov vyzýva všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane a poplatky na rok 2017, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby ich čo najskôr zaplatili v pokladni Obecného úradu v čase úradných hodín.

Jedná sa o daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za vývoz komunálneho odpadu a poplatok za hrobové miesta.

Zvlášť upozorňujeme neplatičov poplatku za vývoz komunálneho odpadu, že v prípade nezaplatenia poplatku im nebude komunálny odpad vyvezený.

V prípade nevysporiadania záväzkov v lehote do 15.12.2017 bude na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva zoznam dlžníkov zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Následne bude Obec Slanská Huta nedoplatky vymáhať prostredníctvom exekučného úradu.

Zoznam aktualít

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Orgánov Samosprávy obcí
Voľby prezidenta Slovenskej republiky
2.Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 09.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
EUROBUS - Porada k zmene cestovných poriadkov
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slanská Huta - 10.10.2018
Svetlá nad bunkrami - 22.09.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
1 2 ... 19 [>]