• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Zoznam Všeobecne záväzných nariadení platných na území obce Slanská Huta sa nachádza v zložke DOKUMENTY alebo na:

http://www.slanskahuta.sk/-dokumenty