• AKTUALITY
 • OBEC
 • OBYVATELIA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Obyvatelia

Rok 2018

Obec Slanská Huta má k 31.12.2018 celkový počet obyvateľov 244.

Počet narodených detí v roku 2018: 4

1. Tibor Urban             04.01.2018

2. Svetozár Kiš           18.09.2018

3. Adela Urbanová     06.11.2018

4. Peter Seman           27.12.2018

Počet zomrelých v roku 2018:  3

1, Jozef Vachovič           09.08.2018

2. Margita Jagerčíková  22.08.2018

3. Milan Sadlek               10.09.2018

V roku 2018 uzavreli manželstvo:

1. Pavel Kiš             21.04.2018

2.Anna Dziaková     05.05.2018

Najstaršími obyvateľmi sú Ján Tóth 21.08.1930, 88 rokov a Magdaléna Hoffmanová 27.11.1933, 85 rokov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2017

Obec Slanská Huta má k 31.12.2017 celkový počet obyvateľov 243.

Počet  narodených detí v roku 2017: 1

 1. Tomáš Dziak - 28.08.2017

Počet zomrelých v roku 2017: 1

 1. Verona Novotná - 03.04.2017

V roku 2017 uzavreli manželstvo:

 1. Dominika Urbanová a Martin Mrok - 30.09.2017
 2. Ing. Zuzana Csorbová a Ondrej Hlavatý - 30.12.2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2016

Obec Slanská Huta má k 31.12.2016 celkový počet obyvteľov 243.

V roku 2016 sa v obci narodili 4 deti:

 1. Laura Medzihradská - 30.04.2016
 2. Nela Urbanová - 17.06.2016
 3. Zoe Urban - 24.06.2016
 4. Samuel Jeseňák - 25.11.2016

V roku 2016 v obci zomreli:

 1. Alena Maňová - 05.08.2016
 2. Mária Stančiková - 09.11.2016
 3. Andrej Tomčko - 19.11.2016

V roku 2016 uzavreli manželstvo:

 1. Veronika Richtariková a Lukáš Jeseňák - 25.06.2016
 2. Kristína Sajanová a Martin Urban - 22.10.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2015

Obec Slanská Huta má k 01.01.2016 celkový počet obyvateľov 241, z toho 136 žien a 105 mužov.

V roku 2015 sa v obci narodili 3 deti:

 1. Viktória Trudičová - 06.10.2015
 2. Nela Fabišová - 16.10.2015
 3. Alexandra Kováčová - 04.12.2015

V roku 2015 v obci zomreli:

 1. Helena Rošková - 25.02.2015
 2. Ing. Peter Rusin - 03.06.2015
 3. Vincent Fogaraš - 08.06.2015

V roku 2015 uzavreli manželstvo:

 1. Mária Pavlíková a Michal Kováč - 03.08.2015
 2. Diana Hlucháňová a Richard Barát - 08.09.2015

Najstarším obyvateľom obce je p. Andrej Tomčko - 89 rokov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2014

Obec Slanská Huta má k 01.01.2015 celkový počet obyvateľov 234, z toho 128 žien a 106 mužov.

V roku 2014 sa v obci narodili 3 deti:

 1. Alica Beluščáková - 24.01.2014
 2. Tamara Barátová - 12.10.2014
 3. Karolína Zelinková - 10.12.2014

V roku 2014 v obci zomrel:

 1. Imrich Novotný - 18.12.2014

V roku 2014 uzavreli manželstvo:

 1. Martina Sýkorová - 11.10.2014
 2. Peter Hriš - 18.10.2014

Vekové zloženie obyvateľstva:

- do 1 roka: 3 obyvatelia, 1 - 15 rokov: 33 obyvateľov, 15 - 18 rokov: 10 obyvateľov, nad 18 rokov: 188 obyvateľov.

Najstarším obyvateľom obce Slanská Huta je p. Andrej Tomčko - 88 rokov.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 2013

Obec Slanská Huta má k 01.01.2014 celkový počet obyvateľov 232, z toho 126 žien a 106 mužov.

V roku 2013 sa narodila:

 1. Simona Barátová - 03.05.2013

V roku 2013 zomreli:

 1. Margita Tomková - 31.01.2013
 2. Imrich Kočiš - 14.02.2013
 3. Rudolf Gréger - 25.08.2013

Vekové zloženie obyvateľstva:

- do 1 roka: 1 obyvateľ, 1 - 15 rokov: 33 obyvateľov, 15 - 18 rokov: 9 obyvateľov, nad 18 rokov: 189 obyvateľov.

Najstarším obyvateľom obce Slanská Huta je p. Andrej Tomčko - 87 rokov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------