• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Čo je v obci zaujímavé

Vojenské bunkre

V rokoch 1935 až 1938 pristúpila vláda I. Československej republiky k rozsiahlemu budovaniu pohraničných pevností v Čechách, na Morave, v Sliezku, na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Boli to roky, kedy jediným hraničným spojencom mladého štátu bolo len Rumunsko, s ktorým sme susedili práve v časti Podkarpatskej Rusi, dnes viac známej ako Zakarpatská Ukrajina.

Dobré medzinárodné vzťahy Československa s Francúzskom, vychádzajúce aj z osobných kontaktov v tom čase už zosnulého Milana Rastislava Štefánika, garantovali v prípade napadnutia ČSR pomoc francúzskej armády. Vzdialenosť medzi oboma krajinami však nabádala československú vládu k samostatnejšej obranyschopnosti a rozhodnutiu postaviť v rizikových úsekoch našich hraníc líniu opevnení, a to podľa francúzskeho vzoru. Takto v marci 1935 schválil minister národnej obrany Bohumír Bradáč zriadenie Rady pre opevňovanie a Riaditeľstvo opevňovacích prác. Začalo sa s budovaním ťažkých a ľahkých pevností, všetko pod dozorom generála Karla Husáreka.

Dňa 24. 4. 1938 vydala Rada pre opevňovanie nariadenie vybudovať 38 ľahkých vojenských opevnení v línii od obce
Slanská Huta, z toho 37 zo železno-betónovej konštrukcie. Stavbu realizovali spoločnosti Mandaus, Chust, Ing. Švajcr a spol. Ich úlohou bolo zabrániť možnému prieniku maďarských vojsk na československé územie. Dodnes sa zachovalo minimálne 22 z týchto objektov, ktoré sa nachádzajú priamo v obci Slanská Huta a ďalej z oboch strán zelenej turistickej značky v smere na Izru. Hneď na začiatku cesty je osem z nich dobre viditeľných uprostred lúk. Vďaka masívnym stenám sú zachované, ale napriek skutočnosti, že patria k dnes už raritnej dobovej vojenskej architektúre, nie sú stále pamiatkovo chránené. Niekoľko bunkrov môžeme nájsť priamo v obci Slanská Huta a v blízkom okolí.

Ostatné opevnenia postavené západným smerom od dediny sa nachádzali na území, ktoré sa v roku 1938 do roku 1945 stalo súčasťou
Horthyovského Maďarska a v danom čase boli maďarským vojskom zbúrané.

Rad opevnení v línii od obce Slanská Huta pokračoval ďalším v línii od obce Kuzmice.

Línie oboch obcí mali dovedna 55 vojenských objektov.

Chov muflónov

Atrakciou obce je aj chov muflónov, ktorým sa zaoberá rodina Héžeľova, a to už od roku 2002. Chov začínali s tromi kusmi, ktoré si   zaobstarali zo ZOO v Kavečanoch. Dnes je ich počet 54, 38 oviec a 16 baranov. Medializovaným prípadom bol príchod dvoch jahniat na tento svet na neskorú jeseň, a to Jesienky v októbri 2007 a Boriska v novembri 2007. Muflóniu farmu návštevujú turisti, návštevníci obce, ale aj organizované skupiny, ako napríklad žiaci škôl a pod. 

Kontakt: p. Mária Héžeľová, mobil: 0907 027906

Jazero IZRA

Jazero Izra sa nachádza v katastri obce Slanská Huta. Patrí do geografickej oblasti juhovýchodného úbočia Veľkého Miliča, v širšom kontexte Slanských hôr.

Izra vznikla zosuvom pôdy a jej pôvodná plocha bola 3,7 hektára. Umelým zvýšením pôvodnej prirodzenej hrádze sa plocha jazera zvýšila na súčasných 5 hektárov. Maximálna hĺbka vody je 8 metrov, avšak vplyvom zanášania dna sa táto hĺbka zmenšuje. Nadmorská výška jazera je 434 metrov. V okolí Izry sa nachádza viacero malých jazierok a mokradí.

Pri jazere sa stretá viacero turistických značiek. Najvýhodnejšie je spojenie zelenou značkou z obce Slanská Huta, táto značka ďalej pokračuje do obce Kuzmice. Červená turistická značka spája Izru s obcami Slanec a Byšta, žltá s obcami Kalša a Slanská Huta.

Pri Izre sa nachádza reštaurácia, ktorá poskytuje len jednoduché občerstvenie (párky, klobása, guľáš). Možné je však aj ubytovanie v chatkách pri jazere a stanovanie.

Jazero má aj svoju povesť, ktorá siaha do čias tureckej okupácie. Údajne Izra bola dcéra tureckého veľkovezíra, ktorý velil vojskám, čo si podrobili celé Slanecko. Zamilovala sa však do uhorského grófa, ktorého veľkovezír nechal sledovať. Keď sa gróf s Izrou člnkovali na jazere, veľkovezír vystrelil z luku na grófa. Zasiahol ho, ale do vody za ním skočila aj Izra a jazerná hladina sa zatvorila nad oboma navždy.

História a príroda

Obec Slanská Huta je s dátovaním o svojej prvej písomnej zmienke (r. 1880) najmladšou obcou a svojou nadmorskou výškou (490 m n.m.) najvyššie položenou obcou v rámci slanského mikroregiónu. V katastri obce sú dve chránené územia, a to Malý Milič a Veľký Milič. Do extravilánu obce patrí aj jazero Izra, ktoré je atraktívnou oblasťou pre turistov aj cykloturistov z okolia. Ďalšími zaujímavými lokalitami sú Malá Izra, Miličská skala alebo vrch Veľký Milič. Nad obcou prechádza červená medzinárodná turistická trasa EB, ktorá na územie Slovenska prichádza z Čiech, prechádza do Poľska, opäť sa vracia na naše územie a pokračuje ďalej do Maďarska.

 

Chov koní

Ďalšou atrakciou v obci je chov koní alebo tzv. horsemanship. Stále viac ľudí  vyhľadáva naozajstné priateľstvo s koňmi na základe jasnej komunikácie a porozumenia. Na to, aby sa sny stali skutočnosťou je potrebné sebaspoznávanie, zdokonaľovanie sa, trpezlivosť a štúdium. Práve činnosť občianskeho združenia NEO OZ je zamerané na získavanie informácii a skúsenosti tohto druhu bytia s koňmi. Podelia sa s Vami o nezvyčajné zážitky s koňmi a spoločne s Vami budú hľadať odpovede na otázky týkajúce  správania sa koní v ich prirodzenom prostredí, dopady neprirodzeného držania koní na psychiku a fyzický stav koňa, otázky konskej anatómie a vhodného tréningu, otázky histórie, výživy, starostlivosti a veľa ďalších zaujímavostí vo vzťahu kôň a človek.

Viac na: www.neooz.sk