• AKTUALITY
  • OBEC
  • OBYVATELIA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

IBAN

S účinnosťou od 1.2.2016 pri domácich prevodoch (teda prevodoch v rámci členských krajín SEPA v mene eur) zanikne používanie čísla účtu vo formáte BBAN a číslo účtu príjemcu bude potrebné uvádzať iba vo formáte IBAN, zanikne povinnosť uvádzať BIC SWIFT kód banky príjemcu, všetky banky v rámci krajín SEPA, ktoré majú domácu menu euro, budú pre tieto prevody dosiahnuteľné.

IBAN tvar slovenského účtu má spolu vždy 24 znakov (SK + 22 čísel), kde v prípade bankového účtu Obce Slanská Huta znamená:

         SK98 5600 0000 0004 3660 9001

  • SK znamená Slovensko
  • ďalšie dva znaky sú kontrolný kód, ktorý je pre každé číslo účtu špecifický
  • 5600 – kód banky
  • 000000 - predčíslie účtu
  • nakoniec vaše (staré) číslo účtu: 043 660 9001 

Čo to vlastne IBAN je?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN.

Zoznam členských krajín SEPA:

Krajiny EHP:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Ostatné územia a autonómne oblasti: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Zoznam aktualít

Zvozový kalendár na rok 2020
Výzva na výrub stromov
Africký mor ošípaných
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Voľby do NR SR
Úradné hodiny OÚ počas sviatkov
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Regionálna veterinárna a potravinová správa - upozornenie
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slanská Huta
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
1 2 3 [>]